WEB STRÁNKY


Poskytujeme komplexné služby v oblasti tvorby webových stránok a reklamy na internet.


web stranky

Ponúkame:

» individuálny prístup

» riešenie webových stránok na mieru

» originálny design webových stránok

» korektné zobrazovanie webových stránok vo všetkých bežne používaných prehliadačoch

» rýchle spracovanie webových stránok

» oddelená grafika od obsahu webových stránok, beztabuľkový layout, ľahká správa a aktualizácia webových stránok

» dôkladná optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače

» redesign webových stránok

» publikovanie webových stránok bez starostí


Náš hlavný cieľ - spokojnosť klienta a aby vytvorené webové stránky mali pre klienta vysokú využiteľnú hodnotu.

 

design & programming PATRINO 2013