VYREZÁVANÁ REKLAMA


Tento typ reklamy je vyhotovený zo samolepiacej fólie vyrezanej na rezacom zariadení (rezací plotter), ktorá sa aplikuje na rôzne druhy podkladových materiálov. Reklama je vhodná do interiéru aj do exteriéru. Využíva sa na polep výkladov, označenie prevádzok, otváracie hodiny, reklamné pútače (takzvané áčka), vývesné štíty, značenia, výstražné tabule, informačné systémy, orientačné tabule a iné.

Celková cena pozostáva z ceny materiálu a z ceny vyrezávania. Cena vyrezávania závisí od hustoty čiar.

Vzorkovník fólii (JAC) si môžete prezrieť v predajni. Fólie sa používajú 5 ročné a 8 ročné. Šírka rolky 50 - 120 cm.

CENA VYREZÁVANIA vyrezavana reklama

Veľká grafika (velké písmena, velké objekty)

od 9,90 €/m2

Štandardná grafika (cca 10 cm písma)

od 13,10 €/m2

Jemná grafika (malé písmena, tenké čiary)

od 16,40 €/m2

CENA LEPENIA NA DOSKY

(komatex, ongrofoam, dibond, kappa...)

Plocha do 0,25 m2

od 5 €/m2

Plocha nad 0,25 m2

od 12 €/m2

Na požiadanie vám vypracujeme cenovú ponuku. Pri väčších množstvách poskytujeme zľavu.


CENY S DPH 20%

design & programming PATRINO 2013