VEĽKOPLOŠNÁ REKLAMA


Navrhneme pre Vás pútavé billboardy, reklamu na štít budovy, tabu+u, alebo plachtu na zábradlie, plot, alebo most. Veľkoplošná reklama, ktorá je  svojím rozmerom skutočne neprehliadnuteľná, býva vo vzťahu k ostatným typom reklamy veľmi účinná. Klient nie je  vďaka novým technológiám a postupom obmedzený rozmerom tlačových strojov, alebo materiálom a môže tak realizovať svoje predstavy o vonkajšej resp. vnútornej reklame v plnej miere.


ZABEZPEČÍME PRE VÁS:samolepkavelkoplosna reklama

» billboardy
» citylighty
» polepy výkladov
» bannery/autoplachty
» exteriérové/interiérové samolepky
» dierkované samolepky (okenné)
» maľba na fasádu budovy
» a veľa iného

design & programming PATRINO 2013