ANIMOVANÁ BANNEROVÁ REKLAMA


Animovaný banner je grafické spracovanie reklamy, ktorá je často využívaná v prostredí internetu ako jeden z nástrojov e-marketingu a jeho cieľom je upútať čo najväčší počet návštevníkov a prilákať ich na konkrétnu webovú stránku, akciu, udalosť....


banneranimovany banner

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 

design & programming PATRINO 2013